GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

 

Gümrük idareleriyle muhatap olan kişilere: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümleri; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimleri; gümrük idareleri adına veya başka idareler nam veya hesabına ödenecek veya teminata bağlanacak her türlü vergi, resim, harç ve ücretleri; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemlerin yerine getirmesi hususlarında bilgi vermek.

 • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
 • İHRACAT MEVZUATI
 • İTHALAT MEVZUATI
 • RİSK ANALİZİ
 • DIŞ TİCARET STANDARDİZASYON MEVZUATI
 • 1567 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HKK KANUN
 • 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
 • 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI
 • KAMBİYO MEVZUATI
 • BELGELENDİRME

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

Uluslararası Rekabetteki üstünlüğü sağlamak için; Devlet Desteklerinin neler olduğu, Dış Ticaret uygulamaları ve önümüzdeki engellerin aşılması için gerekli bilgileri vermek.

 • DEVLET TEŞVİKLERİ
 • TEŞVİKLİ PROJELER
 • YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI
 • YABANCI SERMAYE İLE ORTAK YATIRIM GİRİŞMLERİ
 • 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU
 • 4737 SAYILI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU